geo 2000 logo geologia inżynierska

geo 2000 usługi geologii inżynierskiej

GEO2000 to firma zajmująca się kompleksowymi usługami
z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki, hydrogeologii i ochrony środowiska.

Od samego początku naszym celem był systematyczny rozwój i inwestycje w nowoczesny sprzęt badawczy aby nasze badania, wykonywane były zgodnie obowiązującymi normami, przepisami prawa, z najlepszą branżowa wiedzą i z zachowaniem wszelkich standardów jakości.

Nasze opracowania wykonujemy w oparciu o wiercenia obrotowe, wiercenia przy użyciu sondy próbnikowej (RKS), sondowania dynamiczne (DPL, DPM, DPH, DPSH, SC itp. oraz SLVT) i statyczne (CPT, CPTu).

Wykonujemy również odbiory wykopów fundamentowych i odbiory podbudowy pod projektowane posadowienie obiektów kubaturowych oraz pod inwestycje liniowe. Dla istniejących budynków wykonujemy odkrywki wraz z inwentaryzacją fundamentów.

Nasze badania wykonuje zespół o wieloletnim doświadczeniu posiadający wymagane kwalifikacje i uprawnienia. Ponadto w zakresie naszej działalności jesteśmy chronieni ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Oferta

geo 2000 geologia inżynierska wrocław łódźGEOLOGIA INŻYNIERSKA


Oferujemy profesjonalne wykonanie badań geologiczno-inżynierskich zgodnie z ustawą - Prawo Geologiczne, dla terenów przeznaczonych pod budowę obiektów przemysłowych, hydrotechnicznych i kopalnianych oraz budownictwa mieszkaniowego, handlowego i biurowo-usługowego. 

geo 2000 geotechnika wrocław łódźGEOTECHNIKA


Oferujemy profesjonalne wykonanie badań geotechnicznych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych oraz Eurokod 7 PN-EN 1997, dla inwestycji budownictwa przemysłowego, hydrotechnicznego i kopalnianych oraz budynków mieszkalnych, handlowych i biurowo-usługowych. 

geo 2000 hydrogeologia wrocław łódźHYDROGEOLOGIA


Oferujemy również wykonanie badań hydrogeologicznych dla oceny stanu zanieczyszczeń wód podziemnych i budowy sieci monitoringu lokalnego w rejonie obiektów mogących pogorszyć stan środowiska. Podejmiemy się takżebadań dla oceny zasobów wód podziemnych i budowy nowych ujęć wody.

geo 2000 wiercenie w betonie wrocław łódźWIERCENIE W BETONIE


Wykonujemy wiercenia w betonie, żelbetonie, cegle, kamieniu itp.

Otwory o wykonujemy z wykorzystaniem wierteł rurowych, metodą bezudarową i bezpyłową (na mokro). Zastosowanie wierteł rurowych pozwala na wykonanie otworów o szerokim zakresie średnic i głębokości.

geo 2000 ochrona środowiska wrocław łódźOCHRONA ŚRODOWISKA


Nie obce są nam również względy ekologiczne. Dlatego tez w asortymencie swoich usług mamy też wykonanie badań dla potrzeb monitoringu wysypisk komunalnych i przemysłowych oraz stacji benzynowych i zakładów przemysłowych. Wszystkie wyniki zestawiamy w formie sprawozdań i audytów środowiskowych

geo 2000 usługi geologii inżynierskiej wrocław łódź

Geologia i Geotechina - GEO 2000

O nas
Firma GEO2000 powstała w maju 2000 roku.

Od początku swej działalności zajmujemy się geologią inżynierską oraz geotechniką na terenie całego kraju. Wykonujemy również badania z zakresu hydrogeologii i ochrony środowiska. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę oraz wszelkie niezbędne uprawnienia. Właściciel firmy w grudniu 2001 r. uzyskał uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VII (upr. nr VII-1302 nadane decyzją Ministra Środowiska). W problemach geotechnicznych korzystamy z wiedzy i pomocy inż. Mariana Sławińskiego (upr. CUG 0601119 i Certyfikat Pol. Kom. Geotechniki nr 0085). 

Współpracujemy również z szeroką rzeszą specjalistów z zakresu hydrogeologii, sozologii, geofizyki oraz budownictwa.

Tego typu kompleksowe podejście do każdego powierzonego nam zlecenia owocuje od wielu lat rzeszą zadowolonych Klientów, którzy z pełnym zaufaniem powierzają nam badania geotechniczne obiektów we Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Krakowie, Szczecinie, Warszawie i nie tylko – na chwilę obecna jesteśmy w stanie wykonać badania dla każdej inwestycji na terenie całego kraju. Krótkie terminy realizacji, solidne wykonanie i atrakcyjne ceny – to elementy, które wyróżniają nas na tle konkurencji.

Geologia i Geotechina - GEO 2000

Kontakt

Siedziba:

ul. Rumiankowa 19, 54-512 Wrocław
tel./fax 71 738 23 34
kom. 607 076 603

Biuro:

ul. Wieruszowska 38, 98-360 Lututów
kom. 607 076 603

Dane:

NIP: PL8321643906
REGON: 731013287
nr konta: 50 1020 5558 1111 1119 3980 0089